Subsidies en leningen

Landelijke subsidieregeling

Op 1 november 2018 is het plafond voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken bereikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.
 

Provinciale regeling

Om eigenaren van asbestdaken tegemoet te komen heeft de provincie Drenthe een aantrekkelijke lening (lage rente) beschikbaar gesteld voor eigenaren die aan de slag met de sanering van hun asbestdak. Meer informatie vind u hier.

Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe een Actieprogramma opgestart. Daarnaast wordt momenteel onderzocht welke maatregelen verder genomen kunnen worden om Drenthe zo snel mogelijk asbestvrij te maken. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om asbestsanering te combineren met het realiseren van dakisolatie en/of het plaatsen van zonnepanelen.

Drents Energieloket

Wilt u als particulier uw asbestdak saneren in combinatie met verduurzamingsmaatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen), neem dan contact op met het Drents Energieloket, via telefoonnummer 085 - 79 20 158 of via een mail naar info@drentsenergieloket.nl .